Zmena vo vedení Slovensko.Digital: Jána Hargaša (vľavo) v pozícii výkonného riaditeľa nahradí Gabriel Lachmann

Zmena vo vedení Slovensko.Digital: Jána Hargaša (vľavo) v pozícii výkonného riaditeľa nahradí Gabriel Lachmann

Zdroj: Slovensko.Digital