O2 predstavil hlavné črty ich Smart paušály

O2 predstavil hlavné črty ich Smart paušály

Zdroj: Marián Biel