Vizualizácie projektu Akvapark pod kalváriou

Vizualizácie projektu Akvapark pod kalváriou

Zdroj: EIA/Obec Dvory nad Žitavou