Pozemky, na ktorých sa má rozširovať obchodné centrum Korzo

Pozemky, na ktorých sa má rozširovať obchodné centrum Korzo

Zdroj: EIA/NEPI