Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže na pojednávaní ŠTS v Pezinku

Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže na pojednávaní ŠTS v Pezinku

Zdroj: TASR