Osobný prístav v Bratislave (návrh podoby)

Osobný prístav v Bratislave (návrh podoby)

Zdroj: PIO Keramoprojekt