Pálffyho kúria (1) - historická budova postavená nanovo

Pálffyho kúria (1) - historická budova postavená nanovo