Pálffyho kúria (19) - vínna pivnica

Pálffyho kúria (19) - vínna pivnica

Zdroj: Ľuboš Mistrík