Pálffyho kúria (4) - vnútroblok

Pálffyho kúria (4) - vnútroblok

Zdroj: Ľuboš Mistrík