22a_Panorama City_nekvalitná inštalácia parapetu

22a_Panorama City_nekvalitná inštalácia parapetu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.