Sky Park - nová vizualizácia so štvrtou obytnou vežou

Sky Park - nová vizualizácia so štvrtou obytnou vežou

Zdroj: Penta Real Estate