Súčasný stav Jurkovičovej teplárne

Súčasný stav Jurkovičovej teplárne

Zdroj: Martina Brunovská