Sky Park Offices - pohľad na kancelárske a bytové veže

Sky Park Offices - pohľad na kancelárske a bytové veže

Zdroj: Penta Real Estate