Sky park (vizualizácie exteriéru)

Sky park (vizualizácie exteriéru)

Zdroj: Penta Real Estate