Územie bývalého nákladného nádražia v pražskom Žižkove

Územie bývalého nákladného nádražia v pražskom Žižkove

Zdroj: Google Street View