Vizualizácia projektu River park 2

Vizualizácia projektu River park 2

Zdroj: EIA/Woal