River Park 2 - severný pohľad na Bloky B a C

River Park 2 - severný pohľad na Bloky B a C

Zdroj: Woal / EIA