Nárožie pred Steinom ponúka možnosť vytvoriť architektúru, ktorá zatraktívni celú ulicu.

Nárožie pred Steinom ponúka možnosť vytvoriť architektúru, ktorá zatraktívni celú ulicu.

Zdroj: Alexander Topilin