Smerovanie chodcov z Obchodnej ulice na Krížnu môže posilniť levitujúci, svietiaci líniový objekt.

Smerovanie chodcov z Obchodnej ulice na Krížnu môže posilniť levitujúci, svietiaci líniový objekt.

Zdroj: Alexander Topilin