Prepojenie Hurbanových kasární a priestoru pred Alžbetkou.

Prepojenie Hurbanových kasární a priestoru pred Alžbetkou.

Zdroj: Dominika Pjatáková, Michal Pacher