Budova nemocnice už nespĺňa súčasné nároky, predpokladá sa jej konverzia na novú funkciu.

Budova nemocnice už nespĺňa súčasné nároky, predpokladá sa jej konverzia na novú funkciu.

Zdroj: Paulína Blažeková, Martin Majna