Mestský priestor sa dá zatraktívniť aj inštalovaním výtvarných diel.

Mestský priestor sa dá zatraktívniť aj inštalovaním výtvarných diel.

Zdroj: Zuzana Belešová, Krisztián Vnučko