Komfort chodcov na tomto návrhu zvyšuje aj odstránenie bariér.

Komfort chodcov na tomto návrhu zvyšuje aj odstránenie bariér.

Zdroj: Zuzana Belešová, Krisztián Vnučko