Vytvorením ochoze by sa pasáž premenila na viacposchodové nákupné mólo.

Vytvorením ochoze by sa pasáž premenila na viacposchodové nákupné mólo.

Zdroj: Matúš Godiš, Juraj Kiaček