Komárno – Kolárovo (okres Komárno), 26 km

Komárno – Kolárovo (okres Komárno), 26 km

Spomedzi tratí, kde v roku 2003 zastavili železnice dopravu, dopadla kolárovská takmer najhoršie. Po pár rokoch sa stala nepojazdnou, celé úseky zarástli vysokou trávou, miestami sa postrácali koľajnice. Oficiálne ešte vyradená zo siete nie je, no železničná doprava sa tam prevádzkovať nedá.

Zdroj: Ján Filip