Lučenec – Veľký Krtíš (okresy Lučenec a Veľký Krtíš), 41 km

Lučenec – Veľký Krtíš (okresy Lučenec a Veľký Krtíš), 41 km

Osobáky do Veľkého Krtíša boli výnimočné tým, že ako jediné na Slovensku prechádzali územím iného štátu – Maďarska. Dopravu do Veľkého Krtíša však zrušili začiatkom 90. rokov, dnes v tomto okresnom meste nestojí už ani stanica. Posledný úsek trate do Veľkého Krtíša pritom ako jeden z mála postavili až za socializmu, nie za prvej republiky, ani za Uhorska. Vlaky ešte do roku 2003 jazdili z Lučenca do pohraničnej obce Kalonda.

Zdroj: Ján Filip