Vizualizácia projektu Top Tower, ktorý má byť najvyššou budovou Prahy

Vizualizácia projektu Top Tower, ktorý má byť najvyššou budovou Prahy

Zdroj: Trigema