Koľajnice, železnica

Koľajnice, železnica

Zdroj: TASR / AP