IPK priemyselný park v Kostolných Kračanoch.

IPK priemyselný park v Kostolných Kračanoch.

Zdroj: ATRIOS