Park pri Novej Cvernovke (riešené územie)

Park pri Novej Cvernovke (riešené územie)

Zdroj: Archinfo.sk / 2021, Labak