Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami - situácia (svetlozelenou je vyznačený nový park)

Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami - situácia (svetlozelenou je vyznačený nový park)

Zdroj: Zipp Bratislava