Weinhauer je dokončený - objekty určené na zbúranie pre výstavbu projektu Kesselbauer

Weinhauer je dokončený - objekty určené na zbúranie pre výstavbu projektu Kesselbauer

Zdroj: TREND Reality