Račany Rosso - urbanistická štúdia 6

Zdroj: Vizualizácia - Račany Rosso, s.r.o.