Záhrady Devín - vodomerná šachta

Záhrady Devín - vodomerná šachta

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.