Záhrady Devín - poštové chránky, vodomerná šachta a stojisko kontajnerov

Záhrady Devín - poštové chránky, vodomerná šachta a stojisko kontajnerov

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.