Záhrady Devín - v lokalite prebiehal archeologický výskum

Záhrady Devín - v lokalite prebiehal archeologický výskum

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.