Záhrady Devín - oplotenie z gabiónov

Záhrady Devín - oplotenie z gabiónov

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.