Záhrady Devín - vstup z terénu

Záhrady Devín - vstup z terénu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.