Alexandra Pažická - riaditeľka najstaršej ZUŠ na Slovensku

Alexandra Pažická - riaditeľka najstaršej ZUŠ na Slovensku

Zdroj: Archív A. Pažickej