Marketérom roka sa na Effie 2019 stala riaditeľka odboru Stratégia a rozvoj značky Slovenskej sporiteľne Dáša Juríková

Marketérom roka sa na Effie 2019 stala riaditeľka odboru Stratégia a rozvoj značky Slovenskej sporiteľne Dáša Juríková

Zdroj: Facebook.com