Oblasť Mokráň záhon na Zlatých pieskoch

Oblasť Mokráň záhon na Zlatých pieskoch

Zdroj: Google Maps