Mária Gališinová, kresba

Mária Gališinová, kresba

Zdroj: Mária Gališinová