Slnečnice-Mesto A1 – vstup do objektu po schodisku

Slnečnice-Mesto A1 – vstup do objektu po schodisku

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.