Slnečnice-Mesto A1 – neestetické spájanie líšt

Slnečnice-Mesto A1 – neestetické spájanie líšt

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.