Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na fasádu

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na fasádu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.