Slnečnice-Mesto A1 – detail ukotvenia zábradlia na balkóne

Slnečnice-Mesto A1 – detail ukotvenia zábradlia na balkóne

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.