Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na kruhový objazd

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na kruhový objazd

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.