Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na ďalšiu výstavbu

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na ďalšiu výstavbu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.