Slnečnice-Mesto A1 – výhľad na stavbu ďalších obytných blokov

Slnečnice-Mesto A1 – výhľad na stavbu ďalších obytných blokov

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.