Slnečnice - Mesto - situácia novej časti

Slnečnice - Mesto - situácia novej časti

Zdroj: EIA / Eltraco